ઓનલાઇન વ્યાપાર સફળતા માટે તમારી વે નેટવર્કીંગ

100x લીવરેજ અથવા માર્જીન પર વિકિપીડિયા વેપાર કેવી રીતે

તમે BITMEX સાથે સારા પૈસા બનાવી શકો?


100× લીવરેજ!! Cryptocurrency FX એકાઉન્ટ સેટ અપ


મંચ, જૂથો, બોર્ડ, અને આંટીઓ; તેઓ?ઓનલાઇન નેટવર્કીંગ કરે છે ઓનલાઇન સ્થાનો માટે તમામ પર્યાય ફરી. કેટલાક સંપૂર્ણપણે સાર્વજનિક છે, દરેકને અને કોઈપણ URL પર ક્લિક કરી શકો છો જ્યાં, સંદેશાઓ વાંચી અને તેઓ ફાળો કોઇ રસ હોય તો, તેઓ માત્ર સંતાઈ બેસવું કરી શકો છો. કેટલાક સક્રિય સહભાગિતા જરૂર છે અને અન્ય નોંધણી જરૂરી પહેલાં સભ્યો ભાગ લઈ શકે છે. આ ઑનલાઇન ફોરમમાં, જૂથો, boards or loops are different from paid membership sites in that there is no cost to network at these websites. Some are active, some are sleepy. Some are strictly for online business related topics; some allow more OT (Off Topics) and social interaction. There are forums for every imaginable topic: સાહસિકો, International online business, Health related fields, ટેકનોલોજી, Copywriters, Web Designers, Work at Home Moms, Programmers, નાણાં, ઇબે, નોકરી ઇચ્છુકો, ઈન્ટરનેટ માર્કેટિંગ, Writers, Inventors and Virtual Assistants, just to barely scratch the surface of what?s out there on the World Wide Web. Time management skills need to be paramount when participating in online forums. You can very easily get swallowed up and spend hours and hours online networking with others who have online businesses, yet you miss real opportunities to get some productive work done! From a online business standpoint, there are two areas you should consider before participating in a loop. તે?s always good to have a network of like-minded online business people. If you?re a web designer, hang out with other designers. You can help and support each other. If you?re just starting out, you can learn from the pros. ડોન?t get stuck though, just hanging out with your own kind. તમે?re not going to be very successful trying to promote your design services to other designers. This is where balance comes in. Pop into the boards, check new posts of interest, ask or answer questions, then get out. Then move onto groups who need your services or products. Who is your target market and where do they hang out? Go there. Word of caution: Do not go to these forums with the sole purpose of SPAMMING the group. તમે?ll be tossed out on your ear quicker than you can blink if that is your sole purpose. People like to do business with people they know and trust ? or at the very minimum have at least heard of. If you?re trying to sell your curriculum to a group of home school parents and you just pop in, spew your sales rap all over the boards then expect any sort of return, તમે?re missing the point of online networking. તે?s networking ? not advertising. You need to build a rapport with your other ?loopies?. Then if a need arises and they know one of their own fellow networkers has that special skill or product, guess who they?ll call first? You hope it?s YOU. For starters check MSN, Google, યાહૂ, AOL, and Ryze. Inside there are literally hundreds and thousands of groups just waiting for you. Start networking your way to online business success today! ઓનલાઇન વ્યાપાર સફળતા માટે તમારી વે નેટવર્કીંગ


· કૃપા કરીને!! શેર મફત!!

|

શેર


・ Networking Your Way to Online Business Success

[આ પોસ્ટ સાથે લિંક કરો (HTML કોડ)][trackback URL]