ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ

100x ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅಂಚು ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ

ನೀವು BITMEX ಗುಡ್ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು?


100× ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!! Cryptocurrency ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಸಿ


ಕಂಪನಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, paperless ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ತೋರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, Bill Gates has proclaimed that the paperless office isone of those ‘any day nowphenomena that never seem to actually arrive. … Paperwork is increasing faster than digital technology can eliminate it.” ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, document management and imaging outsourcing has become big business. Companies looking to image capture their paper documents are increasingly turning to service providers because it’s less expensive than hiring permanent staff. According to a report by research firm IDC, the industry reached $13 ಶತಕೋಟಿ 2003 and was expected to expand at a compound annual rate of 19.7 percent over the next three years. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, major companies like General Electric now take advantage of what is called business process outsourcing, or BPOthe delegation of operational responsibility for a business process’s execution and performance. This applies not only to paperwork but a variety of organizational tasks. “Seventy percent of our business processes should be outsourced,” said former chairman and CEO Jack Welch. GE’s outsourcing strategy delivered 26 quarters of increasing profitability, despite market instability and ever-changing conditions. Quintek Technologies Inc. is one company focusing on BPO solutions, providing services to enable Fortune 500 and Global 2000 corporations to reduce costs and maximize their revenues. Benefits of BPO services include: reducing costs by lowering overhead and improving the efficiency of processes; allowing organizations to focus on their core business; and providing access to scalable operations and on-demand resources. Most BPO processes begin by organizing data into digital formats, and this has increased the need for support from companies like Quintek. So while the paperless office seems to be a far-off goal, that just leaves plenty of room for the BPO market to grow. According to one report by Forrester Research, the BPO market is expected to grow from $19 ಶತಕೋಟಿ 2004 ಗೆ $146 ಶತಕೋಟಿ 2008. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ


· ದಯವಿಟ್ಟು!! ಉಚಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!

|

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


・ Outsourcing Trend Grows As Companies Cut Costs

[ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ (HTML ಕೋಡ್)][Trackback URL]