කුඩා වෙළෙඳ පොළ

කුඩා ව්යාපාර අවශ්යතා සමග ඔබේ ශක්තීන් අනුගතවීම

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


ඔබ ඔබේ ම කුඩා ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, සමග ලකුණු ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය බව ප්රත්යක්ෂ ක්රියාවලිය පවතී. බොහෝ නිර්මාණශීලී පුද්ගලයින් විශාල ව්යාපාර අදහස් ඇති, නමුත් සැලසුම් තම ප්රවේශය, අකාර්යක්ෂම හා අවසානයේ flops. ප්රථම සහ ප්රධාන, ඔබ හොඳ ප්රමාණය බව වෙළෙඳපොළ සොයා ගැනීමට ඇති. දැන් මෙම හරියටම අදහස් කරන දේ කුමක්ද?

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

ස්වයංක්රීය වෙල්ත්: අන්තර්ජාලය හැකි වේ

ඔබ සමඟ අමුත්තන් ස්වයංක්රීය ධනය ළඟා කර ගැනීමට හා ඔබගේ අනාගතය සඳහා ඝන ව්යාපාරය ගොඩ නැගීමට හැකි ආකාරය ඉගෙන ගන්න ...

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

සඳහා සුළු හා මධ්ය ප්රමාණයේ ව්යාපාරික ඵලදායිතා සහ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය මූලධර්ම

මෙම ලිපිය සඳහා, මම කතුවරුන් විසින් ආවරණය කර නොමැති බව හා කිසිසේත් මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සඳහා පොත් සොයා ගත හැකි වන අංශයේ තෝරාගත්. මම, ගෝලීය ආර්ථිකය සඳහා මෙම මාතෘකා වැදගත්කම හා වැදගත්කම සොයා, සහ බටහිර, විශේෂයෙන්, ඉතා ඉහළ. කතුවරුන් හා උපදේශකයන් (උදා, ෂ්රෝඩර්, 2004) විශාල ව්යාපාර සමඟ කටයුතු, නිෂ්පාදන හා සේවා අංශ දෙකේම; කුඩා සමාගම්, කුඩා ව්යාපාර ලෙස, සුළුතර සතු ව්යාපාරික, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය (කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ප්රමාණයේ ව්යවසාය), හෝ SMB (කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ප්රමාණයේ ව්යාපාරික), ඔවුන් විසින් ම පාහේ නොසලකා හැර ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

වෙළඳ ප්රදර්ශන ප්රදර්ශන – අවස්තා වලදි සඳහා ඉඟි

Trade shows are anything but a walk in the park, even for experienced exhibitors but if you've never "experienced" one it can certainly be a daunting task. කෙසේ වුවද, as big as the mountain appears you know that you must include trade shows into your marketing mix. අවසාන වශයෙන්, after months of angst and planning you finally decided to take the plunge and attend your first consumer trade show as an exhibitor - the day of reckoning has arrived. But wait a minute, which show wi...

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

පහ ඊසි ස්ටෙප් දී වඩා යහපත් පාරිභෝගික පදනම ගොඩනැගීම

Need to create a pool of quality clients? Try these five easy steps.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

අලෙවි Comapny තොරතුරු හා යෝජනා

ඔබ තවමත් අභ්යන්තරයේදී ඔබේ අලෙවිකරණ ප්රවර්ධන වැඩසටහන් කළමනාකරණය කරන්නේ නම්, ඔබ උපකාරක සේවාව සම්පූර්ණ විවිධ විසින් ලබා දී ඇති බව ප්රවර්ධන වෙළඳ දැන්වීම් සහ අලෙවි සමාගමක් වන පිටස්තර ආයතන විසින් සලකා බැලිය යුතුය.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

නීතිය දාන්න කෙසේද & ඔබේ නීති පරිචය අලෙවි බවට නියෝග

මුල් ලිපි තුනක් මාලාවක කුමක් ඔබේ නීතිය සමාගම් අපරාධ අවධානය යොමු, සිවිල්, ආයතනික, පවුලක්, ව්යාපාරික, ආදිය. සමාගම් මුහුණ දෙන ලොකුම මැද භාගයේ ප්රමාණයට බොහෝ කුඩා අභියෝගය ව්යාපාර සංවර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ගික සහ විනයානුකුල ප්රවේශයකින් අඩු වීම. යොමු මත රඳා මූලෝපායක් වන්නේ නැත! ඒ ප්රධාන නඩුව ඔතා තුරු අලෙවි කිරීම ගැන බරපතළ ලබා ගැනීමට බලා ආකාරය ප්රමාද.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ලිපිනය ඉදිරිපත් කිරීම

The whole world has become a small marketplace. Due to the advent of computerization and the Internet, people from different parts of the world have access to various lifestyles, customs, products and services of different locations. The USA markets have always been attractive for international shoppers. එහෙත්, they face many problems when shipping their consignments to their locations.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

ඔබ ඉතා කුඩා චින්තනය හා ඔබේ කුඩා ව්යාපාර Dooming අපොහොසත් වීම සඳහා වේ?

One problem that many small business owners run into is simply thinking too small. I often have readers writing to me asking for helping getting their business ideas off the ground. I also often hear from folks who have run their small businesses into the ground. There are five key areas where you can think too small -- and doom your business to failure.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

ඔබේ වෙළඳ ප්රචාරණ නිපුණතා Quiz

Advertising is the key part of business marketing. If the advertisement succeeds, it can mean big profit. Advertising requires innovative thinking in todays world because the traditional advertising mediums are becoming very expensive.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

රූගත රූපවාහිනී වැඩසටහන් යෝජනාව පින්තූර කැමරා ක්රියාකරු චිත්රපට වලට ගමන් කළ හැකිය

රූගත රූපවාහිනී වැඩසටහන් යෝජනාව පින්තූර කැමරා ක්රියාකරු චිත්රපට වලට ගමන් කළ හැකිය - ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් පාලනය කරන්න!

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

එය Shoestring අයවැය මත අලෙවි

If you're a businesss with a small marketing budget, then you need to explore marketing tactics that cost little or no money but have the promise of generating large returns.

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ

අතථ්ය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ලිපිනය

Internet and several other sophisticated technologies have provided new means of doing business, සාප්පු සවාරි, communicating and many other works. The whole world is now turning out to be a small market place and the distance between nations is shrinking gradually. The concept of virtual address enables an individual, a company or a group of companies to create a distinct identity for themselves by availing facilities without being physically present there. As t

වැඩිදුර කියවන්න...

පලකරන්නා: ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ
කුඩා වෙළෙඳ පොළ
ව්යාපාරික පුවත් ගෝලීය ලිපි WebSite.WS | GVMG - ගෝලීය වෛරස් අලෙවි සමූහයේ
GVMG - ප්රකාශන රට ලැයිස්තුව : ගේ ලෝක ව්යාප්ත වෙබ් පමණ ඔබ සමඟ ලිපියක් බෙදා කරමු

ඇෆ්ගනිස්ථානය | අප්රිකාව | ඇල්බේනියාව | ඇල්ජීරියාව | ඇන්ඩෝරාව | ඇන්ගෝලාව | ඇන්ටිගුවා හා බාර්බුඩා | අරාබි | ආර්ජන්ටිනාව | ආර්මේනියාව | ඕස්ට්රේලියාව | ඔස්ට්රියාව | අසර්බයිජාන් | බහමාස් | බහරේන් | බංග්ලාදේශය | බාබඩෝස් | බෙලරුස් | බෙල්ජියම | බෙලිස් | බෙනින් | භූතානය | බොලිවියාව | බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව | බොට්ස්වානා | බ්රසීලය | බල්ගේරියාව | බර්කිනා ෆාසෝ | බුරුන්ඩි | කාම්බෝජය | කැමරූන් | කැනඩාව | කේප් වර්ඩ් | චැඩ් | චිලී | චීනය | කොලොම්බියාව | කොමරෝස් | කොංගෝවේ | කොස්ටා රිකා | ක්රොඒෂියාව | කියුබාව | සයිප්රසයේ | චෙක් | චෙක් ජනරජය | දරුස්සලාම් | ඩෙන්මාර්කය | ජිබුටි | ඩොමිනිකන් | ඩොමිනිකානු ජනරජය | නැගෙනහිර ටිමෝරය | ඉක්වදෝරය | ඊජිප්තුව | එල් සැල්වදෝරයේ | එරිත්රියාවේ | එස්තෝනියා | ඉතියෝපියාව | ෆීජි | ෆින්ලන්තය | ප්රංශය | ගැබොන් | ගැම්බියාව | ජෝර්ජියා | ජර්මනිය | ඝානා | මහා බ්රිතාන්යය | මහා බ්රිතාන්යය(එක්සත් රාජධානියේ) | ග්රීසිය | ග්රෙනේඩා | ගෝතමාලාවේ | ගිනියාවේ | ගිනි-බිසව් | ගයනා | හයිටි | හොන්ඩුරාස් | හොංකොං | හංගේරියාව | අයිස්ලන්තය | ඉන්දියාව | ඉන්දුනීසියාව | ඉරානය | ඉරාකය | අයර්ලන්තය | ඊශ්රායෙල් | ඉතාලිය | අයිවරි කෝස්ට් | ජැමෙයිකාවේ | ජපානය | ජෝර්දානය | කසකස්තානය | කෙන්යාව | කිරිබටි | කොසෝවෝ | කුවේට් | කිර්ගිස්ථානය | ලාඕසය | ලැට්වියාව | ලෙබනනයේ | ලෙසතෝ | ලයිබීරියාව | ලිබියාව | පින්සිපල්ටි | ලිතුවේනියාව | ලක්සම්බර්ග් | Macao | මැසිඩෝනියාව | මැඩගස්කරය | මලාවි රටේ | මැලේසියාව | මාලදිවයින | මාලි | මෝල්ටා | මාෂල් | මාර්ටිනීක් | මොරිටානියා | මුරුසිය | මෙක්සිකෝ | මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද | මෝල්ඩෝවා | මොනාකෝ | මොන්ගෝලියාව | මොන්ටිනිග්රෝ | මොරොක්කෝ | මොසැම්බික් | මියන්මාරය | නැම්බියාව | නාඌරූ වල | නේපාලය | නෙදර්ලන්තය | Neves ඔගස්ටෝ නේවිස් | නිව්සීලන්තය | නිකරගුවාව | නයිජර් | නයිජීරියාව | උතුරු කොරියාව | උතුරු අයර්ලන්තය | උතුරු අයර්ලන්තය(එක්සත් රාජධානියේ) | නෝර්වේ | ඕමාන් | පකිස්ථානය | පලාවු | පලස්තීන දේශසීමාවේ | පානම | පැපුවා නිව්ගීනියාව | පැරගුවේ | පේරු | පිලිපීනය | පෝලන්තය | පෘතුගාලය | පුවටෝ රිකෝ | කටාර් | රියුනියන් | රුමේනියාවේ | රුසියාව | රුවන්ඩා | ශාන්ත ලුසියා | සැමෝවා | සැන් මරිනෝ | සාවෝ ටෝම් සහ ප්රින්සිප් | සවුදි අරාබිය | සෙනෙගල් | සර්බියාව | සීෂෙල්ස් | සියරා ලියොන් | සිංගප්පූරුව | ස්ලෝවැකියාව | ස්ලෝවේනියාව | සලමොන් | සෝමාලියාව | දකුණු අප්රිකාව | දකුණු කොරියාව | ස්පාඤ්ඤයේ | ශ්රී ලංකාව | සුඩානය | සුරිනාම් | ස්වාසිලන්තය | ස්වීඩනය | ස්විට්සර්ලන්තය | සිරියානු අරාබි | : තායිවාන් | ටජිකිස්ථානය | ටැන්සානියාවේ | තායිලන්තය | යාමට | ටොන්ගා | ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ | ටියුනීසියාවේ | කළුකුමා | ටර්ක්මෙනිස්තානය | ටුවාලු | ඇඑජ | උගන්ඩා | එක්සත් රාජධානියේ | යුක්රේනය | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ | එක්සත් රාජධානිය | එක්සත් ජනපදය | එක්සත් ජනපදය(ඇඑජ) | උරුගුවේ | උස්බෙකිස්තානය | වනුආටු | වතිකානු | වෙනිසියුලාව | වෙනිසියුලානු බොලිවාර් | වියට්නාමය | වින්සන්ට් | යේමනයේ | සැම්බියාව | සිම්බාබ්වේ | GDI | ගෝලීය වසම් ජාත්යන්තර, inc. | GDI ලියාපදිංචි වීමේ භාෂා අත්පොත - GDI ගිණුමක් සකස් කරීම භාෂා මාර්ගෝපදේශය | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS වසම් | .WS වසම් Media අනුබද්ධ | Dot-සමත්ව බුබුල | Dot-com බුබුල | Dot-සමත්ව උත්පාතය | Dot-com උත්පාතය | ජීවිත සඳහා ආදායම් | GDI පෘථිවි වෙබ් අඩවිය | ගෝලීය පෘථිවි වෙබ් අඩවිය | ගෝලීය ලිපි වෙබ් අඩවිය |
ද්වි Mato ඇස පහත