உங்கள் வீட்டில் சார்ந்த வணிக ஒரு வலை தளத்தை

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


இது ஆன்லைன் பணம் சம்பாதிக்க முடியும், வீட்டில் இருந்து உங்கள் வணிக இயங்கும். ஆனால் இதை செய்ய முடியும், நீங்கள் ஒரு இணைய தளம் உள்ளது வேண்டும். ஒரு வீட்டில் சார்ந்த வணிக தொடங்கும் பெரும்பாலான மக்கள் முயற்சி மற்றும் தங்கள் சொந்த கட்டுவேன், that’s fine if you know what you are doing but can reflect very badly if you don’t. முகப்பு சார்ந்த வணிக வலைத்தளங்கள், தேடும் தொழில்முறை ஆனால் அதிக பிரகாசமாக அமையவில்லை இருக்க வேண்டும்! Some work from home opportunities include a web site when you sign up but if starting a new business, consider either one of two options. 1) Pay someone to build your web site for you. Look around you, web sites can be purchased at low cost these days. 2) Use a Free template or paid for template. Web site designers work from home too and are happy to work for low fees to get their own home business of the ground. Make sure your web site is consistent. Your customers will want to see a consistent web site layout. They don’t need to know that you are working from home so a professional, well laid out easy to navigate web site is a must. Most users will make an impression of your site in seconds. The difference between a good looking site and a bad looking site is a potential lost sale. If you run an e-commerce business from home, don’t try and build the shopping cart yourself. Use a third party product like PayPal, particularly good for selling a few products and well respected. Payment processors like PayPal take care of your Data Protection requirements and leave you to get on with promoting your internet business. Third party software With a small investment, you can purchase a complete shopping cart or if you are on a tight budget, you could use an open source e-commerce product. Either way if your home based business sells a lot of products, why try and re-invent the wheel! Paid host or free host? Don’t make me laugh! A years internet hosting with your own domain name costs less that taking someone out for dinner. If you don’t make this one investment, then why bother starting a business at home? Owning a domain adds professionalism to your business. How many www. mysite.myinternetserviceprovidername.com web sites have you seen, that are successful online businesses? How much does it all cost? Hosting your new web site and fitting it out with e-commerce might cost you less than a $100 வருடத்திற்கு. This depends how many products you sell and how much of the work you are prepared to do your self. But be realistic know your limitations and know when to ask for help! Reference point Good luck working from home. உங்கள் வீட்டில் சார்ந்த வணிக ஒரு வலை தளத்தை


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Building a web site for your home based business

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]