8 சிறு வணிக இணைய தளங்கள் முக்கிய கூறுகள்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


Key visitors to your commercial pages include web robots that crawl the internet and catalog your content. Having proper HTML source code, plus the right combination of text and graphic presentation, is just one secret to success. Proper code may mean higher robot ratings, and thelook” சமமாக முக்கியம். Once a new prospect finds your web site, you have 5 seconds to get them to stay. As a small business web site owner, you may have askedWhy don’t we get any hits?”. Did you know web pages can load and appear correct with improper or deprecated HTML code? A browser may ignore your mistakes, and display what it thinks you meant, and it may look great. Web robots may not be as forgiving. Following is a list of 8 basic elements for good search engine placement that need to be considered in your design and web site promotion. For details on code issues from the worldwide authority, visit the World Wide Web Consortium to view DOCTYPE and other quality standards. 1. DOCTYPE Statement 2. Page Title 3. Proper HTML Code 4. META Description 5. META Key Words 6. First Paragraph of the Home Page 7. An Extra Page of Just LINKS 8. Backlinks (Links to your pages) இந்த 8 key items are either missing or poorly designed in 85% of all web sites. Some search engines may only list the other 15% in their directories. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், as few as 15% என்ற 6 billion web pages online ever make it into some search engines. இன்னும் மோசமாக, there are mistakes that may result in your page being blacklisted, and the search engine web crawlers may never come back to see if it’s corrected. This could explain why younever get any hits”. Web sites can be simple and professional without using fancy software to create your pages. Veteran programmers hand code and many create the HTML in NotePad. Web authors who choose to use flash, frames, or the latest software may be losing a significant portion of new visitors (வாடிக்கையாளர்கள்) because the visitor may lack the technology or newest version of browsers. If they are turned off and leave without giving your site a fair viewing, it could mean lost profits. Most designers use prepackaged software to create web pages. If the software leaves out any of the key elements, the code is hidden, and you’ll never know your site was not optimized for search engines. The designer may not know, or care, about these items as long as the page looks attractive. குறிப்பு: Search engine algorithms vary by company, so some elements such asan extra page of linksmay not be as important today with some search robots. Backlinks refer to marketing your site and getting other web sites to link to yours. இறுதியாக, business visitors want information. They do not visit your home page to be entertained. Most have a need (பிரச்சனை) and want a fast answer (தீர்வு), so designs should be created to minimize the use of music or video unless that’s your core business. Anything that distracts from a positive first impression may violate my “5 Second Rule”. 8 சிறு வணிக இணைய தளங்கள் முக்கிய கூறுகள்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


· 8 சிறு வணிக இணைய தளங்கள் முக்கிய கூறுகள்

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]