10 உங்கள் வீட்டில் அதிகரிக்கும் விற்பனை குறிப்புகள்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


நீங்கள் கூட உங்கள் வீட்டில் விற்கும் நினைக்கிறீர்கள் என்றால் முன்னுரிமை அதிக விலை பெற வேண்டும். இந்த நீங்கள் ஒரு விற்பனையாளர் போன்ற நினைக்க கூடாது அடைய ஆனால் ஒரு வாங்குபவர் விரும்ப. இந்த நிலைகள் போன்ற என்று கணிசமாக வீட்டில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது மேம்படுத்த நீங்கள் உதவும். The corner stone is that visibility adds value. However it must be done subtly so that it does raise the appraised value or property tax bill. இங்கே ஒரு சில குறிப்புகள் உள்ளன: 1. Pay attention to the exterior first. This is what potential buyers notice. Give priority to home improvements that are visible to the naked eye. Fixing the faade will get you a better price than ensuring the foundation is solid. 2. Tidy up the yard and garden. If there are signs of neglect most buyers will not even step in. what one needs to do is create a presentation. Make sure there are no tires or wood lying around and any loose shutters or storm drains and gutters are properly fixed. 3. It helps to landscape. This does not mean you need to spend on redesign. Prune hedges, மரங்கள், and shrubs. Weed flower beds and paint old pots. 4. Ensure that the roof is clean and sparkling. Have it power cleaned. Statistics reveal that 30% curb appeal is a sparkling roof. 5. Have the interior repainted and the carpets and vinyl flooring replaced. Most buyers want to move in right away. Few would consider investing in a house where they need to get work done. 6. Reduce clutter and spruce up the interiors. Sparkling windows, clean curtains, attractive upholstery, bright cushions, flowers on tables and a few paintings or photographs placed strategically make a room a home. It gives the place warmth and invites a person to take a look. 7. Pay attention to odors. What may seem fragrant to you may be repulsive to others. Invite a friend in to inspect on your behalf. Many find pet odors, smell of urine, sprays, insecticide, herbs, deodorants, incense, spices, and so on repulsive. Often if curries are cooked or egg or bacon fried the smell tends to hang around the house. 8. Spruce up the kitchen and bathrooms with friendly plants, colorful towels and inexpensive fixtures or brick-a-back. 9. Have the house cleaned from top to bottom. There should be no evidence of mold, mildew, or leaks. 10. Arrange the furniture and lamps to give a warm glow. If you have too much furniture or personal belongings of sentimental value have them stored. The closer the interiors come to being out of the glossies the faster the home will sell and that to for a good price. Never overspend or make changes that are not in keeping with the neighborhood. If handled cleverly 80-90% of the costs of repair and sprucing up can be recovered. If emotions and sentiments cloud your judgment seek professional help, ask an interior designer or consultant to give you a few guidelines. The internet today is an invaluable source of information. Do some research which will clear your mind and give you direction. When in two minds seek the advice of the local real estate agent who has property values at the tips of his fingers and a licensed appraiser who would know what is best. 10 உங்கள் வீட்டில் அதிகரிக்கும் விற்பனை குறிப்புகள்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


· 10 உங்கள் வீட்டில் அதிகரிக்கும் விற்பனை குறிப்புகள்

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]