உங்கள் பார்ச்சூன் ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரையை Business ஐச்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


The problem with some business ideas is their cost. To manufacture and market a product you have invented could cost you millions of dollars. The investment in machinery, கட்டிடங்கள், inventory and other expenditures could bankrupt you before your first sale ever occurred. இந்த காரணத்திற்காக, many prefer to run a paper business. Paper businesses do not require large investments of capital for expensive equipment, சரக்கு, மற்றும் கட்டிடங்கள். Many paper businesses can be run from your own home. A paper business is a business that can be operated mainly using pieces of paper, such as contracts, பொருள், shipping documents, et cetera. Here are some excellent paper businesses that you can operate. 1. Consulting Consultants charge large fees for their knowledge, expertise, skills, connections, experience, and other assets. This business can be operated from home with little more than standard office equipment and supplies. Consulting is a paper business because your product is an intangible service. Your results are often summarized in a written, paper report and you use written contracts to protect your interests. 2. Finding A professional finder finds something needed by a business or individual for a finder`s fee. The finder doesn`t invest in product inventory because he`s not selling it. He simply collects a fee for arranging to introduce a buyer to a seller. The finder conducts his business using contracts and other written documentation. 3. Drop Shipping Another business (or method of business) where you don`t invest in product inventory or retail space is drop shipping. When your customer buys from you, perhaps through the mail, by phone, அல்லது இணையத்தில், you simply contact your supplier, who then ships it to your customer. Your paper business involves taking the order, billing and collecting from your customer as well as ordering, giving shipping instructions, and paying your supplier. 4. Affiliate Programs With affiliate and associate programs, you collect commissions from the sale of other peoples` products. மீண்டும், you have no investment in product inventory or expensive facilities. 5. Webmastering Another knowledge-based paper business is webmastering. Whether you design websites, perform internet marketing, or render other needed services, your business is again mainly intangible services backed up by paper records and contracts. 6. International Trade Many times import and export transactions can be conducted on a commission basis. It is also possible to buy, sell and ship merchandise without ever having even seen it. Letters of credit, bills of lading, and other agreements are needed in this paper business. 7. Licensing Instead of trying to finance the manufacturing and marketing of your invention, why not license it to a company with the expertise and capability required? You will then receive royalties in return for your idea. அத்துடன், you could become a licensing agent, arranging licensing deals on behalf of other companies and individuals, taking a percentage of sales as compensation. There are many other paper businesses that you could consider including mortgage brokering, commission sales, equipment leasing, மனை, and franchising. This is by no means an exhaustive list. With some thoughtful consideration, நீங்கள், மிகவும், could make your fortune from a paper business. உங்கள் பார்ச்சூன் ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரையை Business ஐச்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Make Your Fortune In A Paper Business

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]