ఫీచర్ చేసిన కీలకపదాలు

బిజినెస్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ పోర్టల్ సైట్
బిజినెస్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఆర్టికల్స్ వెబ్‌సైట్.డబ్ల్యుఎస్

గ్లోబల్ బిజినెస్ ఆర్టికల్ వెబ్‌సైట్(WS) బజ్ మీడియా. షేర్ మరియు వెబ్‌సైట్ లింక్ అన్నీ ఉచితం.
「బిజినెస్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఆర్టికల్స్ వెబ్‌సైట్.డబ్ల్యుఎస్
సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యక్తులతో వ్యాపార కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి.

వరల్డ్ వైడ్ పోర్టల్ వెబ్‌సైట్ బిజినెస్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఆర్టికల్స్.
క్యూరేషన్ మీడియా గ్లోబల్ సైట్ 「బిజినెస్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఆర్టికల్ వెబ్‌సైట్.డబ్ల్యుఎస్ around చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడతారు. ఈ బిజినెస్ న్యూస్ ఆర్టికల్ మీకు ఆశ్చర్యాన్ని అందిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో అనుసరించండి (SNS). మీ సైట్‌కు లింక్ చేయడం మరియు కథనాలను తిరిగి ముద్రించడం అన్నీ షేర్ ఫ్రీ. మరింత ఉచిత జీవనశైలిని పొందండి. ధన్యవాదాలు!!

Business Cards Are Excellent Salesman

Since the 19th century business cards were widespread among people of all classes with a business to promote. The earliest form of business cards, known as tradecards, were used as advertising materials and as maps used to direct the public to the merchants store. Today business cards are among the most important marketing material that every business must have. The business card is perhaps the best salesman that you can have. That is why it is essential that it contains much more than your name […]

Make Hundreds Of Dollars Weekly From eBay Stores

రిచ్ క్విక్ మోసాలు బయటపడండి మీరు చెల్లించాల్సిన ముందు ఈ కథనాన్ని చదవండి “త్వరగా ధనవంతులు అవ్వండి” ప్రోగ్రామ్. నుండి: Make Hundreds Of Dollars Everybody would love to make lots of money quickly, ఇంటి నుండి పని, మరియు వారానికి కొన్ని గంటల పని మాత్రమే చేస్తుంది. నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా దీన్ని చేయటానికి గొప్ప మార్గాన్ని కనుగొనటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. గత కొన్ని నెలల కాలంలో మాత్రమే నేను ఏదైనా కనుగొన్నాను “త్వరగా ధనవంతులు అవ్వండి” కొనుగోలు విలువైన కార్యక్రమాలు. I’ve been trying to make money online […]

Running a small businessa few tips to make your life easier

When you have only just started your own business, you will need a lot to learn, not only about what you are going to do, but about all the small details of running your own business. There is no one who you can count on making the right decisions but you. The tips below may be more than useful for all small business owners and make it more probable to bloom instead of going bankrupt (a sad end of 80% of small companies). Profit margin First of all, remember about the profit margin. All too ofte […]

Asian Decor Infuses Your Home with Peace and Harmony

To counteract the frenetic pace of today’s hectic lifestyle, you probably want your home to be your sanctuary. మరియు, when it comes to decorating your home, Asian decor is unique in its ability to convey that sense of peacefulness and harmony that is all too often missing from other elements of life. One of the wonderful things about Oriental decor is that it’s extremely flexible. You can add soothing Asian touches throughout your home, or go all out and transform your living space int […]

Building A Solid Foundation for Your Website

Developing a ‘Master Listof what your daily chores for your website can be daunting and time consuming. You then are faced with budgeting questions such as, ‘How much can I afford?’ and ‘Will this really work, or am I wasting my time?’ One of the best steps any Internet Marketer can take is implementing a free program (or at the least very low cost) that is easy to use, drives results, and is not laborious. There are fantastic ways to do all of this; it̵ […]

Home MAKEOVER MANTRASRealAcres

COLOUR CODES Go to your nearest hardware store and get as many shade cards as possible of different companies to decide the basic colour palette of your room. Remember even an off- white colour has various shades for each company has its own colour code. You can use a darker colour on one wall to break the monotony of the room. To have an exclusive colour and lend a personal touch, you can mix two colours to form a third with the help of your painter. Play around with textures for that unique lo […]

9 Ways to Increase Web Traffic

There are many ways to increase web traffic; the most valuable of course is offering some ongoing and dynamic value such as blogs or online discussion that keep the same people coming back, but a host of other options exist including: Search Engine Optimization We’ve touched on this in previous chapters but ‘Search Engine Optimizationor ‘SEOas it is often referred to is a huge success for many sites, and has even spawned a service industry in its own right where […]

I was out’a site!

నాకు తెలుసు, by now you are snug and cozy in your own web host’s warm fail-proof server with megabytes oozing from every web page. Right now your probably beaming with confidence because you know that your web host considers any technical glitch appearing on your website, as a personal affront. I am sure also, that you are benefiting from the spaciousness of a ‘gigor two of roomy server space. ఇది, you no doubt demanded to accommodate the throngs that are attracted magnetically t […]

Invoice Factoring for Small Businesses

Do you sell products or services to commercial or government customers? మీరు చేస్తే, then you must be very familiar with having to wait 30, 40 లేదా కూడా 60 days to get paid by your clients. Most large businesses can afford to wait. దురదృష్టవశాత్తు, few small business owners can afford to wait and worse most small business owners do not take into account that they will have to wait to get paid when they first start their businesses. But what if you cant afford to wait 60 చెల్లించడానికి రోజులు? The best solu […]

How to receive multiple streams of passive income!

What are multiple streams of passive income in the first place. It is simply a method to get money from different sources without actively working for it. This is not free though. మీకు ఇప్పటికే తెలిసి ఉండవచ్చు, nothing is free. But it is one of the best ways to make enough money to live as you please. The idea is simple. You make an effort once and you get paid to the infinitum based on that effort until that stream of income dries up. You don’t worry about it because you have multiple streams s […]

Profit By Providing Home Based Child Care Services

How can you profit from the boom in child care services? Here are a few suggestions. 1. Provide Child Care from Your Home Would you like to provide child care services from your own home? కనుక, here is some advice obtained from an experienced child care provider: -There may be laws in your area that limit the number of children (other than your own) that you can care for from your home. It could be just five or six children. -Don’t do half days. If someone drops their child off just for t […]

Can You Really Get Rich on the Internet?

Of course we all want too. People use the Internet to work from home everyday, and many of them earn a good living from it. అయితే, most do not. కాబట్టి, is it really possible to get flat out rich from the Internet? బాగా, that depends on what your idea of being rich or making a fortune really means for you. If working from the Internet allows you to pay your bills, put food on the table, gas in the car, and clothes on Little Laquita’s back, then yes, it is indeed possible to get rich on the In […]

10 top tips to become the worst sales person in your company!

Have you ever had sales people who just never seem to make it no matter how hard they try? These sales people are one of the main factors for decline in business. Your sales people are the heart of your company and without good ones you will find it difficult to succeed in selling your products. To train good sales people you sometimes need to take a different approach. ఇక్కడ ఉన్నాయి 10 tips that will save you from becoming the worst sales person in the company: 1. Not being punctual: being on time i […]

Work At Home Moms Jobs

More and more we see both Moms and Dads wanting to Work at Home more often than not so one parent can take care of the children. No one can take care or your children better than Mom or Dad. మేము అన్ని ప్రకటనలను చూశాము, Work at Home Moms Jobs, Do you want to Work From Home, Quit your day job and there are hundreds more. I don’t know what your reason is but it could be any one of the following: * More time with the family. * Less stressful atmosphere. * Want to make some extra money to pay the […]

The Accounting Equation

వ్యవస్థాపకుడిగా, who are thinking of going into business, or who is already conducting business, you have to start learning about the basic concepts of Accounting because they are the concepts that are used in reporting your business activities to the government come tax time. It is time you must know about one of the most fundamental concepts in accounting. Accountants process data into documents called financial statements. It is the accounting equation that is the basis for the entire acco […]

Finding the Best Work At Home Programs

Work at home programs have become extremely popular due the growth of the Internet. You immediately have access to millions of people at minimal cost with the click of a button. Unbelievable. So now that we know that, how do you find the best work at home programs so you don’t lose time and money? It’s called good old research. It means hours and hours of surfing the Internet and reading many forums, chat rooms etc. Some think they can simply join the first program they see and expec […]

Business Financing Guide (సరళమైనది)

This business financing guide shows the items that you will need to prepare if you are planning to get loan from financial institution when you buy business for sale. Getting financing can be easier with knowledge about the financing and with complete preparation of documents and statements in process of buying business for sale. దశ 1. Find a Business for sale at BusiMarket.com site for businesses for sale and commercial property for sale on the market. As soon as a property is found, make any […]

A Defrazzled Home Business

I’ve got all the money I’ll ever need if I die by four o’clock this afternoon.” – Henry Youngman. – You can retire in 30 రోజులు ‘ WE PROVE IT TO YOU! తయారు చేయండి $1.7 మిలియన్! Signup for free! $5,250 is Guaranteed with no efforts! The Internet is the modern ‘Gold Rush’. Seems that everyone on the Internet is promising you vast riches with little to no effort. But are these outrageous claims true? Can you make $5,250 is Guaranteed with no effort […]

Stopping Foreclosure

A good option that can help stop the foreclosure of your mortgaged properties is to try and get your financial problems out in the open. If you really want to stop the foreclosure of your mortgaged home, contact your lender immediately. If you know that your mortgage payment is going to be late, contact the lender as soon as you know. అలాగే, never ignore your lender’s attempts to contact you, and never believe that you cannot fix the problem. If you want to know more steps you can take or t […]

Launch your Home-Based retail business through the roof!

You had a great idea when you decided to open a home-based Internet retail business. You became a ‘power seller,’ as people in the online retail business world call you. Your goal is to move tons of merchandise through Web auction sites and classifieds services without ever leaving the comfort of your home office. Drop shipping gives you the opportunity to accomplish your dreams and more. The sky is the limit if you know how to get your business off the ground. Drop shipping can laun […]

A Primer On The Many Ways To Make Money Online

అక్కడ చాలా ఉన్నాయి, many, many ways by which you could earn money online. There are ways that could earn for you a lot of profit at a relatively short period of time. There are ways that would require a gestation period that would take a little more time to pay off. There are ways that would require a lot of work. There are ways that would afford you a lot of time to relax, but would be just as profitable, if not even more. సహజంగా, the popular option would be those opportunities that would demand […]

Sell Air, Become a Millionaire

One of the best and easiest ways for someone to make large amounts of money is by selling air! అలాగే, maybe not literal air, but information. People are starving for information and they are willing to pull out their credit cards for it. తీవ్రంగా! Millions of people go on the internet with the intent of finding one thing: సమాచారం. Some are looking for ways to save money. Some are looking for ways to make money. Others may be looking for weight loss programs, diet information, information on ho […]

RSS Feeds and How to Make Search Engines Fall in Love with your Web Site

As most Internet marketers know, writing articles can be very beneficiary to get more visitors to their web site. What not all of you might know, are the benefits of using other peoples articles to improve your search engine ranking. So let’s see find out how that works. This article shows you a few steps to implement RSS Feeds on your web page, using these steps the right way will not only improve your web sites content, it will also make the search engines want to come back over and over […]

భద్రతా చిట్కాలు – శిశువుల సంరక్షణలో ముఖ్యమైనది – భాగం 1

What You Should Do? —————— 1. Always keep the baby neat and clean. 2. Cut the nails properly with utmost care. 3. Wet nappy should be removed and parts should be cleaned with soap. 4. Take care of the genitals because fungal infection is common in that area. Parts should be kept dry. 5. Care of the scalp is very important.Fungal infections, dermatitis ect can be prevented by proper cleaning. 6. Tight dress can cause irritation, hence dress should be loose and […]

Patel shines with Sunbelt business brokerage chain

WOBURN, Mass. Satish Patel has big plans for his Sunbelt Business Sales & Acquisitions franchise in New England, which he started in 2003. Patel, the chief executive officer and president, has grown his franchise to four offices in Massachusetts, and he is looking to expand to another six offices over the next three years. Sunbelt Business Advisors Network LLC is a national business brokerage firm based in Independence, Ohio, that helps people buy and sell businesses. Sunbelt has 300 కార్యాలయాలు […]

20 Ways To Increase Your Traffic And Sales Using Free Follow-Up Autoresponder Courses

An auto responder course is a group of articles or information set up to be sent out separately over a set period of time by e-mail. People just e-mail your auto responder to receive the free course and it is sent out automatically over time. You can find free follow-up auto responders to use by typing it into any search engine. Below are ten ways to use them to increase your traffic and sales. 1. Offer your course as a free bonus for purchasing one of your main products or services. People will […]

How to Maximize the Benefits of a Networking Event?

Everyone needs to network: వ్యవస్థాపకులు, small business owners, job seekers! But does everyone maximize the benefits of networking? The purpose of networking is to build relationships so you will get leads from someone you know, or from someone who knows someone you know. When you attend a networking event the purpose is to meet business people from various industries to get exposure. What networking is not? Networking is not a numbers game; you need to focus on quality and not on quantity. Som […]

Mattress Cleaning and Sanitizing Dealerships: A Great Business That Helps People

With so many business opportunities available both online and offline, finding the right one for you can be difficult. If you’re interested in a great opportunity that improves the quality of people’s lives while creating an excellent income for yourself, you should look into acquiring a mattress cleaning and sanitizing business. It’s an opportunity to start a worthwhile business with very little investment required and it’s right for today’s mindset, where we’ […]

Why Marijuana Should be Legal

Many Americans feel that Marijuana is helping fund the war on terror, but making a war on drugs and keeping Marijuana illegal has not stopped millions of Americans from smoking pot everyday. So what is the answer? ప్రధమ, why is Marijuana illegal? In the 1930’s William Randolph Hearst, who had significant financial interests in the timber industry testified to congress on the evils of marijuana, saying things like it make people insane and commit acts of cannibalism? at this time very few e […]

Process E-mails Online For Money

Processing E-mails from home is becoming very popular in the work at home arena. Many are looking to process E-mails or rebates, type from home or do simple data entry at home for additional income. The growth of the Internet allows all of us to have an equal chance at success. We can access millions of people utilizing the Internet on a daily basis. It is truly unbelievable. I am amazed every day when I think about the effect the Internet has had on all of us. I decided to do some research on p […]

Boss Cologne Review

Boss Cologne Review Helps You Choose Your Product There are many different cologne products available on the market to select from. One popular one is Boss Cologne products. When choosing which product you want to buy it is very helpful to read a Boss Cologne review. This will give you an idea of what others think about the particular product in the line. What do you look for in a good Boss Cologne review? The first thing you want to look for is the length of the review. A good review will be mo […]

Why we Need to Take Risks

It does not matter if you are a Doctor, a Lawyer or an infantry soldier in the Army if you want to be the best and get ahead, you will need to take risks. A doctor may have to take risks when working with a patient. The Doctor may have to experiment with different forms of medications or new surgical procedures when all else has failed in an attempt to help the patient. A lawyer may have to argue a case in an unorthodox manner to win the case, but if the lawyer wants to become the top lawyer and […]

Implementing Good Designs for Vinyl Banner Advertising

Taking part with its valuable contribution to the print industry this material had helped business to effectively deliver their message to their targeted audience and as well as keeping a good customer relationship. Additionally it had also significantly helped boost up business sales and profits. Primarily vinyl banner advertising had reached its maximum level of beneficial aspect that helped business to easily deliver their messages towards their targeted audience. This tool is characterized w […]

గృహ ఆధారిత వ్యాపారం ‘ Offline Marketing Strategies

The Internet has become the largest medium of communication; and has presented a lot of business opportunities. Online home based business owners tend to limit themselves to online marketing methods. అయినప్పటికీ, there is a huge potential to promote your home based business through some cost effective offline marketing strategies. So what are the most effective offline marketing strategies for your home based business? 1. Word of mouth in your circle of influence Word of mouth is one of the bes […]

తయారు చేయండి $400,000.00 in your FIRST year. హామీ!

I Made Over $12,000,000 In My Years, All On The Internet. Now I’m passing On My Step-By-Step Guide To $400,000 Your First Year, With No Start Up Cost, No Experience Necessary, 98% Of The Work Already Done For You, And A 56 Day Money Back Guarantee.Now I am giving a lucky few people the opportunity of a lifetime. A package complete with hundreds of websites you can use, products you can sell for every cent of profit, and step-by-step guides on how to use everything included t […]

Small Business FundingReach into your own #%&! పాకెట్స్!

Every business has start-up costs and your new home-based business will be no different. As the old saying goes ‘You need money to make moneyYou know that’s right brother! So where do you get the money you need to start a home business? The simplest way for home business owners to get the money they need is from the principal owner’s own pockets..that means YOU! Like myself, many work at home entrepreneurs simply use their own savings to fund their businesses, using mone […]

An Underground Singapore Affiliate Marketer Reveals How He Makes $11,353.80 లో 3 నెలల

One aspect of CPA marketing that commonly gets overlooked is researching what the customer wants and expects. Not only is researching an important aspect of CPA marketing, it is one of the most important. The following paragraphs will help explain why this step in CPA marketing is so vital. If you are new to PPC/CPA marketing and trying to figure out the best way to get started, this is a must-read. Cost-per-action (CPA)- An online advertising payment model where payment is based solely on quali […]

Why it’s a BAD Idea to Promote Hot Selling Products on eBayWhy it’s a BAD Idea to Promote Hot Selling Products on eBay

Do a quick search on Google, యాహూ, or your favorite auction resource site, and you’ll quickly discover there are several software programs targeted to vendors who want to promote hot selling products on eBay. The infatuation with hot selling products exists because sellers believe if you target items that have a robust sales pattern, you’ll have a better chance at profiting on eBay. This is both true and false. అవును… hot selling products can improve your bottom line. But unfort […]

Double Vision: Looking Back At A Commercial Icon

While many iconic images have been created as part of successful advertising campaigns, some icons have histories as exciting as the products they endorse. ఉదాహరణకి, did you know that the Doublemint Twins first appeared as only illustrations? They debuted in print advertising for the famous gum in 1939 to communicate its double benefits: a “double wrappedwax-coated paper seal and adouble peppermintdistillation process used to produce a sweeter, smoother taste. వ […]

Earn Bucks Typing Data Entry From Home

There are many Data Entry Companies that allow people from all parts of the world to take part in this money making endeavor. The Internet is amazing in that it allows access to so many people from so many places in the blink of an eye. It has truly changed, నా అభిప్రాయం లో, how businesses operate. Millions of people are looking to increase their income so they can enjoy a better life. Who wouldn’t want that? Some want to earn enough money to simply pay their bills, while others want to repl […]

Breaking the Chains!

ప్రతి రోజు, customers and business owners are bombarded with billboards, logos, print and electronic ads from huge corporations. With annual ad budgets that are more than our businessesSALES in an entire year, our small independent businesses are getting squeezed out of consumers minds (and wallets) more and more each year. But the good news is, there are ways to fight back and ‘break the chains’: Build that website and perfect your online presence. The Internet is one place wh […]

Create a Serene Decor in Your Home or Business with Ancient Art Replicas

Whether decorating your home or business, ancient art replicas will bring any room to life. Art replicas are works of art or statues that have been re-created to closely match an original artwork. These might be statues of FooDogs, Christian art wall plaques, or famous paintings. There are statues from Buddhist art, Greek art, and many other themes to create the atmosphere you want. Complement Your Furnishings and Colors Ancient art replicas look their best when blended with other decorative ite […]

Overview of party poker calculator

Party poker calculator is add-on program along with some comprehensive features, which simplifies a player’s play as well as sharpen the skills related to Texas Hold’em. It chiefly watches all the moves while a player gets engaged in this game and also provides you with real time guidance in every single betting round. బదులుగా, you can also activate the mode of bet and let the Party Tool play on till four different tables by itself. This party poker calculator tool is the finest opti […]

How To Buy A Printer

A Lot of people tend to just go cheap when buying a printer, but in the long run it can end up costing you more. Even though Ink jet printers might be inexpensive up front the cost of replacement ink can drive up the overall cost over the time of ownership. You know what I am talking about, some times the ink is more than the printer was. Check the prices of the ink cartridges of the printer you are considering and find out how many pages each cartridge will print. Once you figure out approximat […]

Vending Machines For Sale Start Generating A Second Income

Ads for vending machines for sale are not something that you would regularly find in the classifieds. అయితే, there are many of opportunities to buy different types of vending machines available online. Some of these even have established routes, which means that you can literally walk into an established vending machine business. The seller will also give you the details on where and how to get the supplies you need. By looking over the financial records you can see at a glance how you can mak […]

make thousands of dollars taking simple snapshots?

రిచ్ క్విక్ మోసాలు బయటపడండి మీరు చెల్లించాల్సిన ముందు ఈ కథనాన్ని చదవండి “త్వరగా ధనవంతులు అవ్వండి” ప్రోగ్రామ్. నుండి: make thousands of dollars Everybody would love to make lots of money quickly, ఇంటి నుండి పని, మరియు వారానికి కొన్ని గంటల పని మాత్రమే చేస్తుంది. నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా దీన్ని చేయటానికి గొప్ప మార్గాన్ని కనుగొనటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. గత కొన్ని నెలల కాలంలో మాత్రమే నేను ఏదైనా కనుగొన్నాను “త్వరగా ధనవంతులు అవ్వండి” కొనుగోలు విలువైన కార్యక్రమాలు. I’ve been trying to make money onlin […]

Healthcare Jobs Are Growing Fastest

With an aging population and new innovations in medical diagnosis and treatment, healthcare jobs are growing faster than in any other field. An aging population needs more health services while healthcare innovations increase the use of medications and the demand for treatment facilities. Even though healthcare provides job opportunities both to health services professionals and others such as accountants, personnel officers, కొనుగోలుదారులు, computer programmers and food service personnel, the emphasis […]

How to Run a Successful Home Based Business

Time is one of our most precious assets when we work in a home office. If we don’t invest our time wisely we can easily get to the end of the day and wonder where the day went! Try some of these tips to help make your time work for you in your home based business. Book it in. Block-out regular meetings and activities in advance, including work, family and social commitments. Schedule these in your diary as soon as they arise and for as long as they will continuethis way you won […]

Tips on Conducting a Successful Presentation

Whether you’re a student, a full-time employee or the head of a book club, there is one task that is hard to avoid: public speaking. Having to give a speech or presentation in front of a group is something that’s unavoidable in most people’s lives. But it doesn’t have to be a scary situation. With the right preparation, you can channel your public speaking stress into an effective, memorable presentation. The following tips will help you further your performance when givi […]

PAT

On the streets life is a very cheap thing, Here you start to play as small gangster. You kill your way up to be the number one gangster.. But killing is not the only thing here, You can sell weapons, Train dogs, Join or start a gang, And much more.. The game is a massive multiplayer text based online rpg game that means that the people you kill are other players, not the computer.. so what are you waiting for? show us who you really are! PAT

> వ్యాపార వార్తలు సమగ్ర సమాచార సైట్

వ్యాపార వార్తలు సమగ్ర సమాచార సైట్

ప్రపంచ వ్యాపార వార్తలను అందించండి, నిలువు వరుసలు, మరియు ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాసాలలో విషయాలు. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ 「బిజినెస్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఆర్టికల్ వెబ్‌సైట్.డబ్ల్యుఎస్ International ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపార వ్యాసాలు సందడి చేయబడ్డాయి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించాయి. సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లలో అందరితో పంచుకుందాం.

బిజినెస్ న్యూస్ ఆర్టికల్ మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాము. ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపార కథనం మరియు వ్యాపారం సమగ్ర వార్తల సారాంశ సైట్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వారితో పంచుకోండి. నేను మీ ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు.

ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఆర్టికల్ క్యూరేషన్ వెబ్‌సైట్.
జివిఎంజి - గ్లోబల్ వైరల్ మార్కెటింగ్ గ్రూప్

CTR IMG