Featured Keywords
NO IMAGE

eurosun_lampy_do_solarium

  • 未分類
NO IMAGE

eurosun_lampy_do_solarium


Last update date : 04-08-2021

?oneczko przygrzewa ju? coraz mocniej. Studio solarium w pobli?u miejsca zamieszkania kusi kolorow? reklam? i promocjami. A ty… Zastanawiasz si? opala? si? czy nie? Moda na opalenizn? przechodzi?a ju? r’?ne koleje losu. Po okresie olbrzymiej popularno?ci w czasach staro?ytnych moda ta musia?a czeka? na sw’j powr’t a? do lat 20-tych XX wieku. Coco Chanel spopularyzowa?a na nowo opalenizn?. Od ko?ca XIX wieku lekarze uznawali dobroczynne dzia?anie s?o?ca (g?’wnie jako czynnik wp?ywaj?cy korzystnie na budow? ko?ci). Promienie UV i powstaj?ca dzi?ki nim w organizmie witamina D3 sprawiaj?, ?e czujemy si? zdrowsi, szcz??liwsi, zrelaksowani. Od czasu, gdy opalanie zyska?o powszechn? akceptacj?, moda na br?zowy odcie? sk’ry nie mija. Jestem kosmetyczk? i moim zadaniem jest dba? o pi?kny wygl?d sk’ry moich klientek. Przez kilka lat pr’bowa?am przekonywa? panie (pan’w czasami tak?e), ?e pra?enie si? na pla?y lub w solarium jest szkodliwe dla sk’ry. Czasami udaje mi si? przekona? opalon? na mulatk? klientk?, ?e powinna pozwoli? odpocz?? sk’rze i przez jaki? czas nie opala? si? ani na s?o?cu, ani w solarium. Cz?sto jest jednak tak, ?e moje opowie?ci o szkodliwym dzia?aniu promieni UV nie docieraj? do takiej osoby. Zdarzy?o mi si? us?ysze?, ?e bez odpowiedniej dawki “s?oneczka” nie mo?na normalnie funkcjonowa?. Gdy s?ysz? odpowied? w takim stylu wiem ju?, ?e mam do czynienia z osob? uzale?nion? od opalania. Tak, tak… Wiele z was jest uzale?nionych od solarium, a latem od s?o?ca… I nawet do ko?ca nie zdajecie sobie z tego sprawy. Chyba nawet nie zastanawia?y?cie si? nad tym jak s?o?ce i solarium wp?ywa na sk’r?. Najwa?niejsze, aby opalenizna by?a pi?kna. Spr’buj? przedstawi? wam zalety i wady opalania. Mo?e uda mi si? niekt’re z was przekona?, ?e opalanie trzeba rozs?dnie roz?o?y? w czasie. Nie mam zamiaru przekonywa? was, ?e w og’le nie powinny?cie si? opala?! Chcia?abym tylko aby?cie zacz??y rozs?dnie i z umiarem korzysta? z solarium i ze s?o?ca. Tak jak wiele innych rzeczy na ?wiecie, kt’re sprawiaj?, ?e ?ycie nabiera koloru opalanie wymaga rozs?dku i wiedzy. Wi?kszo?ci z nas opalanie dodaje wigoru i poprawia samopoczucie. Nie raz odczu?y?cie to w zimie – gdy brakuje nam promieni s?onecznych bardzo ch?tnie korzystamy z solarium. Tam jest tak mi?o, ciep?o i przypominaj? si? wakacje. Nastr’j zdecydowanie poprawia si? po takim seansie, a sk’ra nabiera ?adnego wygl?du. Ju? nie straszysz blado?ci?. To wszystko pod warunkiem, ?e b?dziecie stosowa?y si? do programu bezpiecznego opalania. Musicie pami?ta?, ?e promienie UV przy?pieszaj? starzenie si? sk’ry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe mo?e doprowadzi? do powstania schorze? sk’ry, oczu, a nawet do raka sk’ry. eurosun_lampy_do_solariumPosted Articles Title : eurosun_lampy_do_solarium

Posted by : Business News Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group


■Link To This Post (HTML code) : eurosun_lampy_do_solarium


CTL+C=Copy / CTL+V=Paste

■Trackback URL : eurosun_lampy_do_solarium


CTL+C=Copy / CTL+V=Paste


|
Share
NO IMAGE
Check out the latest Business News.

Business News Comprehensive Information Site

Deliver World Business News, Columns, and Topics in Articles to everyone around the world. World Wide Web「Business News Global Article WebSite.WS」It is International Business Articles are buzzed and spread all over the world. Let's Share with everyone on social networks.

Hope Business News Article are useful to you. Share this international Business Article and Business comprehensive news summary site worldwide with people all over the world. I wish your happiness. Thank you.

International Business Article Curation Website.
GVMG - Global Viral Marketing Group

CTR IMG